Historie van vloerverwarming

Een van de eerst ontwikkelde vormen van vloerverwarming is afkomstig van de Romeinen, zij bouwden hypocausta, in de vloer lopende kanalen waardoor de rookgassen van een vuur gingen, hierdoor werd de vloer verwarmd. In Korea is ongeveer dezelfde vorm van vloerverwarming uitgevonden, genaamd Ondol, de werking is vrijwel gelijk aan die van de Romeinen.

Bij het systeem van de Romeinen werden kanalen van ongeveer 60 cm hoog in de vloer gebouwd en bestreken het gehele vloeroppervlak. De vloer was zo één groot rookgaskanaal. In de hoeken van de te verwarmen ruimten werden schoorstenen gemaakt, hierdoor werd de rook verder afgevoerd. Het vuur werd in de ruimte onder de te verwarmen ruimte in een centrale vuurplaats gestookt. Doordat warme lucht opstijgt werd de rook eerst door de vloer aangezogen om daarna door de schoorstenen naar de buitenlucht te verdwijnen.

Een Romeins hypocaustumsysteem te Bath Engeland.
Bron: Wikipedia

Het systeem van de Koreanen werd tot voor kort nog steeds toegepast in de luxere huizen in Azië. Een verschil met het systeem van de Romeinen is dat hier de vuurplaats in de keuken was en ook werd gebruikt voor koken, bij de Romeinen was de vuurplaats meestal buiten gelokaliseerd.

De Romeinen worden door veel mensen aangewezen voor de invoering van de eerste vloerverwarmingstechnieken, alhoewel recent archeologisch bewijs aantoont dat de praktijk is ontstaan ergens in Zuid-Azië.

De geschiedenis van vloerverwarming gaat terug tot zo een 6000 jaar voor Christus.

Ook in de oudheden werden ‘primitieve’ vloerverwarming systemen toegepast De lege/holle ruimtes (zoiets als een kruipruimte) onder de vloeren van bijv. badhuizen en paleizen werden opgewarmd door de hitte van ovens..

Indus Vallei

De Indus Vallei was de thuisbasis voor 4 oude stedelijke beschavingen van China, Egypte, Mesopotamië en India. Tot de jaren 1920 waren het grootste deel van de ruïnes niet opgegraven.

Het archeologisch bewijs suggereert dat vloerverwarming uitgevonden kon zijn door een van deze grote culturen en doorgegeven aan de Romeinen door het drijven van handel.

Opgravingen Xanten (Duitsland)

De Romeinen en vloerverwarming

Uit stukken en bewijzen blijkt dat de Romeinen de techniek van vloerverwarming overal in het rijk toepasten. Zij maakten een systeem van netwerken onder de vloeren waar hete lucht doorheen stroomde. Dit zorgde ervoor dat de vloeren en muren verwarmd werden. Echter was vloerverwarming alleen weggelegd voor de rijken omdat slaven nodig waren om voortdurend het vuur in de ovens aan te woekeren.

Opgravingen Xanten (Duitsland)
image_pdfimage_print