Home

Innovaties in vloerverwarming

INNOFLOOR biedt u informatie over ontwikkelingen op gebied van vloerverwarming en ventilatie.

In de woningbouw is er  nauwelijks een  technologie, die zich  in de afgelopen veertig jaar zo traag heeft ontwikkeld als vloerverwarming.

De laatste jaren zijn er wel enkele nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd, die hoopgevend zijn op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing en snelheid van reactie op een warmtevraag.

Het blijkt echter, dat er nog te weinig ontwikkelaars, architecten, aannemers en installateurs zijn, die deze nieuwe ontwikkelingen omarmen en ook daadwerkelijk toepassen. 

Waarom is aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen belangrijk? Omdat deze praktisch allemaal zijn gericht op de wens om energie te besparen, zonder verlies aan wooncomfort. Daarnaast sluiten die nieuwe ontwikkelingen veel meer aan bij de producten, waarover men inmiddels al wel heeft gehoord, zoals de warmtepomp. Oudere technieken, veelal nog dagelijks toegepast, zijn in veel gevallen niet meer toepasbaar in combinatie met de nieuwe, energiezuinige ontwikkelingen.

Maar welke nieuwe ontwikkelingen zijn voor u van belang? Daarop willen we u graag meer inzicht bieden, dus INNOFLOOR biedt informatie over deze nieuwe innovatieve ontwikkelingen.

Prijsverhogingen op komst

Denkt u aan de introductie van vloerverwarming in uw nieuwe woning, reageer dan niet te laat op de offertes die voor uw interessant kunnen zijn. Te lang wachten met een beslissing kan betekenen, dat de prijs drastisch verhoogd kan zijn.

Ieder bedrijf in deze branche krijgt te maken met prijsverhogingen op het gebied van:

  • Kunststoffen Als gevolg van gebrek aan grondstoffen om diverse kunststof materialen te fabriceren. Daardoor ontstond al snel na de Coronaperiode een tekort aan diverse producten. Het gevolg daarvan is, dat de prijzen zijn verhoogd en de levertijden voor diverse producten oplopen. Kunststof verdelers zijn sterk in opkomst: bestel op tijd! Maar ook de prijs van de kunststof PE-RT buizen in de vloer is de laatste maanden al enorm gestegen (tot meer dan 25% procent!) Het einde van die prijsstijgingen is nog niet in zicht.
  • Staalproducten: net als bij olie-gerelateerde producten, is staal een schaarser product geworden, omdat de producenten de sterk gestegen vraag niet kunnen bijhouden. Gevolg daarvan: wisselende prijzen van staal en de daaraan gerelateerde producten. Ook in vloerverwarming worden diverse onderdelen van staal verwerkt: de prijs van bijvoorbeeld de verdelers is al gestegen en nieuwe prijsaanpassingen zijn inmiddels alweer aangekondigd.
  • Transport: vervoer over de weg, maar zeker vervoer over zee is binnen zeer korte tijd enorm in prijs gestegen. Dat heeft z’n weerslag op de prijs van diverse producten (voor vloerverwarming o.a. op de prijs voor draadstaalnetten)
  • Computerchips: iedereen kent de verhalen wel van producties die stagneren als gevolg van gebrek aan chips in allerlei apparatuur. Ook deze worden gebruikt bij o.a. de fabricage van thermostaten en temperatuurregelingen.
  • Personeel: het tekort aan personeel stijgt, waardoor de uurtarieven ook stijgen. Ook dit heeft z’n invloed op de totale prijs van een vloerverwarming. Zelf monteren is dan ook het devies: Heatnet biedt een uitgebreid programma droogbouw vloerverwarming wat zeer geschikt is voor de doe het zelf markt.

Kortom: wacht niet te lang met beslissingen nemen en bestel op tijd!

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van: